Kernwapens VS in Brabant

Het is niet zo vreemd dat er op de open dag op Volkel geen kernwapens te zien waren (Spits van 9 april). Ze liggen namelijk onder de grond, in zogenaamde WS-3 opslagbunkers onder de hangars. En daar mogen alleen Amerikanen bij. Dat hebben we destijds gewoon uit openbare bronnen van de Amerikaanse luchtmacht ontdekt. Volgens de laatste Amerikaanse onderzoeken lagen ze er begin dit jaar nog steeds. Dus Nederland kan nog steeds een nuttige bijdrage leveren aan de nucleaire ontwapening door die atoombommen te verwijderen.

Spits

Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”

Dwalende kernwapens

De mysterieuze verplaatsing van zes Amerikaanse kernkoppen

Een incident waarbij een B-52 bommenwerper geladen met zes kruisraketten met kernkoppen dwars over de Verenigde Staten vloog en vervolgens urenlang onbewaakt op een landingsbaan stond leidt momenteel tot verregaande speculaties. Hebben de VS door de geld en energie opslorpende oorlogen in Afghanistan en Irak het onderhoud aan hun kernwapenarsenaal dusdanig verwaarloosd dat de nucleaire veiligheid nu gevaar loopt? Of is er een nog veel duisterder scenario denkbaar? Lees verder “Dwalende kernwapens”

Trident – de Britse nucleaire trots

Op 14 maart vond in het Britse Lagerhuis een debat plaats over de kernwapenstrijdmacht die het Verenigd Koninkrijk nog steeds bezit. Aan de orde was de vervanging van de bestaande nucleaire systemen. Ondanks heftige oppositie binnen de regerende Labour Party (87 Labour leden stemden tegen) werd met behulp van de Conservatieve Partij een meerderheid gevonden (409 voor, 161 tegen) om een nieuw kernwapensysteem aan te schaffen en daarmee de Britse kernwapenstatus tot minstens 2050 te handhaven. Daartoe zullen de bestaande nucleaire draagsystemen, de Vanguard klasse nucleair aangedreven onderzeeërs, rond 2020 worden vervangen door nieuwe onderzeeërs. Lees verder “Trident – de Britse nucleaire trots”

Nucleaire verwoesting

De Poolse onthullingen over de plannen om Nederland nucleair te verwoesten (Trouw ,29 augustus) zijn een grimmige herinnering aan de atoomoorlog waar we allen aan ontsnapt zijn.
Voor de volledigheid is het wellicht nuttig om de lezers eraan te herinneren dat er destijds door de Navo alleen al voor gebruik in Europa een nucleaire slagkracht werd gehandhaafd van duizenden kernkoppen. De op de kaart getoonde verwoestingen door de Warschaupact-legers zouden in Oost-Europa op precies dezelfde wijze zijn uitgevoerd.
In een atoomoorlog zijn er geen winnaars. Des te schrijnender is het dat Nederland momenteel nog steeds een onofficiële kernwapenstaat is, die piloten opleidt en vliegtuigen beschikbaar houdt om kernwapens, opgeslagen op de luchtmachtbasis Volkel, in te zetten. Wellicht een punt voor de aanstaande verkiezingen.

Trouw

Frankrijk

In het hoofdartikel van 23 januari wordt beweerd dat Frankrijk “het uitgangspunt verlaat nooit als eerste atoomwapens te gebruiken”. Dat is onjuist: een integraal onderdeel van de Franse nucleaire doctrine is altijd de bereidheid geweest, om als eerste kernwapens in te zetten. Wel heeft Frankrijk (net als de VS, UK, Rusland en China) de negatieve veiligheidsgaranties in veiligheidsraadresolutie 984 (1995) onderschreven, waarin het belooft landen die het Non-proliferatieverdrag ondertekend hebben, niet met kernwapens aan te vallen. Deze politieke belofte is echter niet in het verdrag opgenomen. Van de kernwapenstaten heeft alleen China een expliciete ‘no first use‘ doctrine, die echter op losse schroeven staat vanwege de hervatte nucleaire spanningen.

NRC