Contact

Het omvangrijke archief en de bibliotheek van Karel zijn gerubriceerd en toegankelijk gemaakt. Ze zijn aanwezig bij VD AMOK, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht.
Een afspraak voor inzage kan worden gemaakt via 030-8901341 of via info@karelkoster.org.