JSF kan atoombom dragen

Handhaving van de nucleaire taak van de Nederlandse luchtmacht is onderbelicht gebleven in het debat over de JSF. Ondanks ontkenningen van minister Hennis over deze relatie is die al jaren geleden door het Pentagon bevestigd. In 2010 verscheen de publieke versie van het Amerikaanse Nuclear Posture Review, een overheidsdocument waar de omvang, missie en taken van de verschillende delen van de Amerikaanse nucleaire slagkracht uiteen worden gezet. De bommen op Volkel – de Non-Strategic Nuclear Weapons – maken daar deel van uit.

In het hoofdstuk over deze categorie kernwapens staat onverbloemd dat de F16 nucleair/conventionele aanvalsvliegtuigen worden vervangen door de JSF F35. Bovendien wordt daar ook het moderniseringsprogramma van de Volkel-bommen aangekondigd, het Life Extension Program waarvan het bestaan werd bevestigd door minister Timmermans in antwoord op recente vragen van CDA-Kamerlid Knops. In een ander Amerikaans document, een verslag van de Government Accountability Office (de Rekenkamer) van mei 2011 wordt verwezen naar een overeenkomst uit 2010 met de betrokken NAVO-lidstaten dat de gemoderniseerde kernbommen inderdaad geschikt moeten worden gemaakt voor gebruik door zowel de F16 als de JSF. Dit beleid werd bevestigd in 2012 in het toen vastgestelde NAVO-beleidsdocument, het Deterrence and Defense Posture Review. Daarin stond dat kernwapens deel zouden blijven uitmaken van het NAVO-arsenaal en dat de lidstaten geen unilaterale ontwapeningsstappen zouden ondernemen. De modernisering van de Volkel-bommen moet nu vanaf 2020 beginnen, een jaar voor het operationeel stellen van de Nederlandse JSF’s.

NRC