Raketschild in Oost-Europa – opmaat naar een nieuwe koude oorlog

Sinds najaar 2007 onderhandelt de Amerikaanse regering met Polen en Tsjechië over de bouw vaneen antiraketschild in Oost-Europa. Het plan houdt de plaatsing in van tien raketinstallaties in Polen, plus een radarsysteem in Tsjechië dat inkomende raketten moet waarnemen zodat ze kunnen worden neergeschoten. Die Oost-Europese systemen maken deel uit van een veel groter antiraketschild: het zogenaamde National Missile Defense programma. Lees verder “Raketschild in Oost-Europa – opmaat naar een nieuwe koude oorlog”

Een Nieuwe Koude Oorlog?

In de discussie over het beoogde Amerikaanse raketschild in Oost-Europa is veel verwarring geslopen. Dat betreft zowel de mist die wordt opgeworpen rond de politieke intenties van het programma, als de technische mogelijkheden. De discussie dreigt ook vernauwd te worden tot die mogelijkheden van het systeem, met voorbijgaan van de politieke en militaire bedoelingen. Lees verder “Een Nieuwe Koude Oorlog?”

Ruimteschild zal wereld buiten Amerika niet veiliger maken; Robuuster nastreven nationaal belang door VS houdt risico in

De bouw van een raketschild wordt door voorstanders geduid als puur defensief. Zij vergeten dat het de VS gelegenheid zal geven haar belangen na te streven zonder zich rekenschap te geven van de risico’s voor de rest van de mensheid, meent Karel Koster. Lees verder “Ruimteschild zal wereld buiten Amerika niet veiliger maken; Robuuster nastreven nationaal belang door VS houdt risico in”

De moderne hoplieten

Begin juni legde President Bush zijn eerste bezoek aan Europa af. Een belangrijk deel van de discussie met zijn gastheren en rivalen bestond uit debatten over het nut en onnut van de Amerikaanse plannen om een antiraketschild aan te leggen. De verwarring over de aard van dat programma, tussen de politici onderling en in de media zal vermoedelijk blijven bestaan. Die misverstanden betreffen vooral de omvang en bedoelingen van het project. Lees verder “De moderne hoplieten”