Martelingen in Irak moeten onderzocht worden

Het AD schrijft dat op grond van onthullingen in de Wikileaks-dossiers blijkt dat de VS geen onderzoek lieten doen naar de honderden gevallen van marteling door de Irakese politie en het leger (AD 25-10). De cruciale vraag is: waarom gebeurde dat niet? Volgens een Britse journalist waren de martelpraktijken algemeen bekend. Wikileaks geeft een mogelijk antwoord. Er was een officieel bevel aan Britse en Amerikaanse militairen om martelingen niet te onderzoeken, tenzij het leden van de coalitietroepenmacht betrof. Voor Nederland is het van belang of de soldaten van de tussen 2003 en 2005 uitgezonden stabilisatiemacht kennis hadden van de martelingen. Onderzoek daarnaar is geboden.

Algemeen Dagblad

Burgerdoden in Irak

Over het aantal burgerdoden dat in Irak is gevallen, schrijft u dat het vaktijdschrift The Lancet in 2006 een ‘geheel statistisch onderzoek’ publiceerde waarin gesteld werd dat er 655.000 Irakezen door geweld waren omgekomen (Trouw, dinsdag). Dat klopt niet helemaal. Er was sprake van twee onderzoeken, uitgevoerd in 2004 en 2006. Deze waren gebaseerd op veldonderzoek, waarbij op basis van steekproeven een deel van de bevolking werd ondervraagd over hun gestorven familieleden.
Het onderzoek werd opgezet door epidemiologen van Johns Hopkins universiteit, die op grond van de enquête beneden- en bovengrenzen van het aantal burgerdoden berekenden. Dat waren in het tweede onderzoek een minimum van 392.000 en een maximum van 942.000, waarbij 655.000 doden het meest waarschijnlijk was.
Een derde onderzoek, van Opinion Business Research, kwam op 1 miljoen doden door geweld tot augustus 2007.
Een onderzoek van het Iraakse ministerie van zorg, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en gebaseerd op een grotere steekproef dan het Lancet-onderzoek, schatte 151.000 doden tussen maart 2003 tot juni 2006.
Hoewel de gebruikte methoden en de omvang van de steekproeven in de verschillende onderzoeken uiteenlopen, lijkt het ‘nieuwe’ cijfer van 66.000 burgerdoden op grond van de zojuist onthulde Wikileaks-dossiers nog steeds ver onder het werkelijke aantal te liggen.

Trouw