Amerikaanse leugens

Bart Tromp geeft in VN van 13-5-2006 een mooie opsomming van de bewijzen die aantonen dat de Britse en Amerikaanse bevolking werden gevoed met een dieet van leugens en verdraaiingen om de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen.

Ook in Nederland heeft een substantieel deel van de media en een meerderheid in de Kamer zich netjes geschikt in de oorlogsretoriek. Terecht wijst Tromp op het herschrijven van de geschiedenis dat nu ook hier in volle gang is. Opeens is het heel moeilijk om mensen te vinden die met volle kracht voor oorlog pleitten en de angst onder de bevolking aanjaagden met de verhalen over Iraakse massavernietigingswapens. Serieuze pogingen voor een onderzoek – een parlementaire enquête is beslist op zijn plaats – naar de Nederlandse gang van zaken worden systematisch geblokkeerd door een Kamermeerderheid. Maar dat gaat over het verleden. We zijn momenteel in de aanloop van een mogelijke nieuwe oorlog, namelijk tegen Iran. Het heeft er alle schijn van dat dezelfde lieg- en verdraaimechanismen weer aan het werk zijn, niet toevalligerwijs aangedreven door dezelfde leiders die ons de Irak-oorlog gaven. De verhalen over Iraanse kernwapens, gebaseerd op nauwelijks meer dan een geruchtenmachine (altijd anonieme westerse diplomaten in Wenen en nooit de IAEA-rapporten zelf) worden voor zoete koek geslikt. Daarnaast komt uit Afghanistan vanaf nu vooral gecensureerd nieuws. Wat de CIA betreft: die martelt niet, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken is immers gerustgesteld door mevrouw Rice. Het cruciale probleem is niet de informatie: daar valt wel aan te komen, niet in het minst door het degelijke onderzoekswerk van vele moedige Britse en Amerikaanse journalisten. Veel belangrijker in Nederland is het totale gebrek aan wantrouwen waarmee de belangrijkste media de overheid tegemoet treden, waardoor ongewenste informatie nauwelijks meer in de publieke sfeer terechtkomt. Behalve achteraf, als het te laat is.

Vrij Nederland