Baltische deelname Wehrmacht en SS

In uw hoofdredactioneel over het pact van Molotov en Ribbentrop (24 augustus) pleit u voor openheid over de geschiedenis van Europa.

Over de opstelling van de Baltische bevolking ten aanzien van de komst van de Wehrmacht schrijft u dat ‘vooral Joden het slachtoffer werden van de reflex de vijand van de vijand als vriend te omarmen’. Die vriendschap ging aanzienlijk verder. Vanaf de komst van de Duitsers in 1941 was er substantiële medewerking aan de jacht op de joodse bevolking en brede steun voor de Duitse oorlogsmachine. In totaal werden door de drie Baltische staten 50.000 man geleverd voor 107 politiebataljons van de bezettingsmacht. Daarnaast leverde Letland vrijwilligers voor twee volledige SS-divisies (de 15de en de 19de), en Estland nog één: de 20ste. Litouwen leverde 36.800 man voor de Wehrmacht, Luftwaffe en andere delen van het Duitse apparaat. (Bron: H.W. Neulen, An Deutsche Seite: internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS). Allen waren nauw betrokken bij de anti-partizanenoorlog in het bezette deel van de Sovjet-Unie. Deze medewerking werd in Letland in 2004 nog herdacht op 16 maart tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de veteranen van de Waffen-SS in Riga.

nrc.next