Geen nieuw standpunt over kernwapenreducties in toespraak Obama

In het artikel over Obama’s toespraak in Berlijn beschrijft Juurd Eijsvoogel de beloftes van Obama over de ‘oude kernbommen’ (onder andere die op Volkel in Nederland) als volgt: ‘De onderhandelingen zouden ook gericht moeten zijn op ‘stevige reducties’ van de ’tactische kernwapens’ (nrc.next 20 juni 2013). Dat is echter geen nieuw standpunt, maar slechts een herhaling van het bestaande, zoals duidelijk werd gemaakt in de factsheet Nuclear Weapons Employment Strategy of the United States dat tegelijkertijd door het Witte Huis werd gepubliceerd. Daarin staat – met verwijzing naar de toespraak van Obama over kernwapenreducties – dat de kwestie van de NAVO-kernwapens niet aan de orde was, omdat het beleid al was vastgelegd in een NAVO-besluit hierover, namelijk in de Deterrence and Defense Posture Review van vorig jaar. Het belangrijkste punt daarin is dat er anonieme overeenstemming moet zijn over het al dan niet veranderen van de nucleaire slagkracht van de NAVO. Daarmee worden unilaterale stappen op voorhand uitgesloten.

nrc.next