Iran

‘Voor het eerst in drie jaar zijn in Iran weer nucleair inspecteurs aan het werk’, schrijft Trouw maandag. Dat is onjuist.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) meldt bijvoorbeeld in zijn rapport van 8 november dat Iran ‘haar verrijking gerelateerde activiteiten niet heeft opgeschort in de volgende gedeclareerde faciliteiten, die allen niettemin onder IAEA-bewaking (safeguards) staan’. Hierna volgt een gedetailleerde lijst van deze activiteiten, die gebaseerd moet zijn op directe controle op de verrijkingscyclus.
Het lijkt me niet onbelangrijk dit in artikelen over het nucleaire programma te vermelden. Dat is een veel belangrijker gegeven dan alle speculatie over de bedoelingen van de Iraanse regering, waarbij meestal wordt aangenomen dat die uiteindelijk wel een kernwapen wil. Pas in het geval dat de inspecteurs het land verlaten dan wel worden uitgezet komt het bewapeningscenario in beeld. Gezien de bekende voorgeschiedenis van de Irak-oorlog is zorgvuldigheid hier op zijn plaats.

Trouw