Oorlogslogica

Mijn complimenten voor het grondige dossier van Joost Oranje over de ‘casus belli’ betreffende Irak (Z, 12 juni).

Wat mij stoort is echter de anonimiteit van de bronnen. In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, en Denemarken hebben moedige ambtenaren ervoor gekozen om in de openbaarheid te stappen met hun kennis van de gang van zaken en de relevante documenten.
Aangezien het hier om een kwestie van oorlog en vrede gaat, en de misleiding door de regering in toekomstige oorlogen herhaald kan worden, is de precedentwerking van het geval Irak van groot belang voor ons allemaal. Daarom zou ik willen voorstellen dat de dames en heren van de inlichtingendiensten en andere betrokken departementen zich in dit geval bekendmaken en alles wat ze weten publiceren. Daarbij hoort ook een garantie van het parlement om deze mensen in bescherming te nemen en te vergoeden tegen de financiële wraak die hen zeker zal treffen.

NRC Handelsblad