Een Nieuwe Koude Oorlog?

In de discussie over het beoogde Amerikaanse raketschild in Oost-Europa is veel verwarring geslopen. Dat betreft zowel de mist die wordt opgeworpen rond de politieke intenties van het programma, als de technische mogelijkheden. De discussie dreigt ook vernauwd te worden tot die mogelijkheden van het systeem, met voorbijgaan van de politieke en militaire bedoelingen. Lees verder “Een Nieuwe Koude Oorlog?”

Nucleaire verwoesting

De Poolse onthullingen over de plannen om Nederland nucleair te verwoesten (Trouw ,29 augustus) zijn een grimmige herinnering aan de atoomoorlog waar we allen aan ontsnapt zijn.
Voor de volledigheid is het wellicht nuttig om de lezers eraan te herinneren dat er destijds door de Navo alleen al voor gebruik in Europa een nucleaire slagkracht werd gehandhaafd van duizenden kernkoppen. De op de kaart getoonde verwoestingen door de Warschaupact-legers zouden in Oost-Europa op precies dezelfde wijze zijn uitgevoerd.
In een atoomoorlog zijn er geen winnaars. Des te schrijnender is het dat Nederland momenteel nog steeds een onofficiële kernwapenstaat is, die piloten opleidt en vliegtuigen beschikbaar houdt om kernwapens, opgeslagen op de luchtmachtbasis Volkel, in te zetten. Wellicht een punt voor de aanstaande verkiezingen.

Trouw