Bij het uitzenden van de Nederlandse troepen naar Afghanistan vertelde generaal-majoor Cobelens, niet te weten wat er gebeurt met gevangenen die worden overgedragen aan de Amerikanen

Bij het uitzenden van de Nederlandse troepen naar Afghanistan vertelde generaal-majoor Cobelens, niet te weten wat er gebeurt met gevangenen die worden overgedragen aan de Amerikanen.

Oorlogsmisdaden
Er zijn afdoende aanwijzingen wat met die gevangenen gaat gebeuren. Het opperbevel van het Amerikaanse leger heeft in een memorandum (Joint Doctrine for Detainee Operations: Joint Publication 3-63, 23 maart, 2005) aan minister van defensie Rumsfeld het verzoek gedaan voor het invoeren van een nieuwe categorie krijgsgevangenen zonder enige rechten.
De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) stuurde vorige week een protestbrief naar Rumsfeld waarin zij hiertegen bezwaar maakt. Een advocaat van Human Rights Watch zei het volgende: “Als dit memorandum wordt goedgekeurd zal het de vijandelijke strijder formaliseren als een categorie gevangenen die volgens de regering Bush geen bescherming heeft onder de Geneefse conventies.”
Dit betekent dat bestaande praktijk wordt geformaliseerd. Gevangenen worden niet alleen aan mishandeling in Guantánamo Bay blootgesteld, maar ook doorgeleverd aan landen die bereid zijn ze te martelen (een praktijk die bekend staat als ‘rendition’, oftewel beschikbaar maken).
HRW-directeur Kenneth Roth zei, dat als de richtlijnen worden doorgevoerd, Amerikaans militair personeel zich schuldig kan maken aan zware overtredingen van de Geneefse conventies en zichzelf in de positie kan plaatsen waarin het kan worden vervolgd voor oorlogsmisdaden.
De Nederlandse regering heeft geen garanties gekregen over de behandeling van gevangenen die de Nederlandse militairen overhandigen aan hun Amerikaanse bevelhebbers. Deze gevangenen kunnen dus belanden in het spookgebied, beschreven door Human Rights Watch, waar ze gemarteld kunnen worden dan wel kunnen verdwijnen.
De implicatie is dus dat de Nederlandse militairen die dit doen, medeverantwoordelijk zijn voor de gevolgen en net als Amerikaans militair personeel vervolgd kunnen worden voor oorlogsmisdaden.

Amersfoortse Courant