Frankrijk

In het hoofdartikel van 23 januari wordt beweerd dat Frankrijk “het uitgangspunt verlaat nooit als eerste atoomwapens te gebruiken”. Dat is onjuist: een integraal onderdeel van de Franse nucleaire doctrine is altijd de bereidheid geweest, om als eerste kernwapens in te zetten. Wel heeft Frankrijk (net als de VS, UK, Rusland en China) de negatieve veiligheidsgaranties in veiligheidsraadresolutie 984 (1995) onderschreven, waarin het belooft landen die het Non-proliferatieverdrag ondertekend hebben, niet met kernwapens aan te vallen. Deze politieke belofte is echter niet in het verdrag opgenomen. Van de kernwapenstaten heeft alleen China een expliciete ‘no first use‘ doctrine, die echter op losse schroeven staat vanwege de hervatte nucleaire spanningen.

NRC