Kernwapens

Op 26 november schreef Jan van Benthem over de nucleaire ontwapeningsoproep van de vier Nederlandse ministers van staat. Minister Verhagen verklaarde afgelopen woensdag in de Kamer dat hij de verklaring beschouwde als ondersteuning van zijn beleid. Hij had immers zelf al een oproep gedaan voor nucleaire ontwapening. Lees verder “Kernwapens”

Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (De Gelderlander 11 september) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Zo wordt de kwestie van de legaliteit van het kernwapen niet genoemd. Al in 1996 concludeerde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat bedreiging of het gebruik van kernwapens in strijd is met de regels van internationaal recht. Lees verder “Kernwapens”

Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (BN/DeStem 11-09-2009) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Wat betreft de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag: die zijn wat ingewikkelder dan voorgesteld door de heer Van der Meer, aangehaald in uw artikel. Lees verder “Kernwapens”

Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”

Frankrijk

In het hoofdartikel van 23 januari wordt beweerd dat Frankrijk “het uitgangspunt verlaat nooit als eerste atoomwapens te gebruiken”. Dat is onjuist: een integraal onderdeel van de Franse nucleaire doctrine is altijd de bereidheid geweest, om als eerste kernwapens in te zetten. Wel heeft Frankrijk (net als de VS, UK, Rusland en China) de negatieve veiligheidsgaranties in veiligheidsraadresolutie 984 (1995) onderschreven, waarin het belooft landen die het Non-proliferatieverdrag ondertekend hebben, niet met kernwapens aan te vallen. Deze politieke belofte is echter niet in het verdrag opgenomen. Van de kernwapenstaten heeft alleen China een expliciete ‘no first use‘ doctrine, die echter op losse schroeven staat vanwege de hervatte nucleaire spanningen.

NRC