Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (BN/DeStem 11-09-2009) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Wat betreft de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag: die zijn wat ingewikkelder dan voorgesteld door de heer Van der Meer, aangehaald in uw artikel. De status van kernwapenstaten van de VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China is bedoeld als tijdelijk. Artikel 6 van het verdrag verplicht hen tot onderhandelen over nucleaire ontwapening. Anders zouden deze staten immers een permanente kernwapenstatus krijgen – onaanvaardbaar voor de meeste andere landen. Wat betreft de Nederlandse opstelling: de regering ontkent noch bevestigt dat er kernwapens liggen op Volkel luchtmachtbasis en heeft ook het plan om de gedoodverfde vervanger van de F16, de Joint Strike Fighter, een atoomtaak te geven. Gelukkig ziet het Amerikaanse Congres dat anders – daar is de voorgestelde financiering voor de modernisering voor de JSF van de B-61 kernbommen die op Volkel liggen voorlopig geblokkeerd.

BN De Stem