Verwijder VS-kernwapens op vliegbasis Volkel

J.H. Sampiemon wijst terecht (NRC Handelsblad, 25 maart) op de noodzaak van het volledig naleven van het nucleaire Non-proliferatie verdrag. Behalve optreden tegen de verspreiding van kernwapens, moeten ook daadwerkelijke stappen naar nucleaire ontwapening worden genomen. In dat licht bezien is het uiterst merkwaardig dat er nog steeds Amerikaanse kernwapens liggen op Nederlandse bodem, op de vliegbasis Volkel. Nederlandse piloten en Nederlandse vliegtuigen worden gereedgehouden om die kernwapens in tijd van oorlog te gebruiken, dit in het kader van het nucleaire beleid van de NAVO. Wordt het niet eens tijd om die kernwapens te verwijderen en af te stappen van het nucleaire beleid? Dat zou de formele status van Nederland als ‘niet-kernwapenstaat’ tijdens de komende toetsingsconferentie van het Non-proliferatie verdrag in New York, aanzienlijk geloofwaardiger maken.

NRC