Kernproeven

De berichtgeving over de Indiase kernproef (AD, 12 mei) is wel erg kort door de bocht.

De Indiase stap wordt volledig geplaatst in het kader van een wapenwedloop India-Pakistan en de ‘halsstarrige weigering’ van India en Pakistan om het Non-Proliferatieverdrag te ondertekenen.
Maar die halsstarrigheid van India heeft alles te maken met het niet naleven van dat verdrag door de ‘erkende kernwapenstaten’ en hun bondgenoten (zoals Nederland). Zo staat in artikel VI de verplichting voor alle ondertekenaars om te komen tot volledige kernontwapening. Maar nog afgelopen week hebben de kernwapenstaten (VS, Rusland, Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk) wederom hun onwil om tot kernontwapening te komen tentoongespreid. Voorstellen in Genève voor verdere stappen in het proces van kernontwapening zijn daar geblokkeerd door de kernwapenstaten.
Een andere reden voor het Indiase wantrouwen is het voortgezette atoomproevenprogramma van de VS. Door een serie mini-kernproeven worden nieuwe kernwapens ontwikkeld. Die proeven zijn (volgens de VS) toegestaan volgens de letterlijke tekst van het kernstopverdrag, maar doorkruisen de bedoeling: het stoppen van verdere kernwapenontwikkeling.

Algemeen Dagblad