Kernwapens Volkel

Met de oproep van IKV/Pax Christi om de kernwapens uit Volkel terug te trekken ben ik het natuurlijk van harte eens (Trouw, gisteren). Maar een eerste voorwaarde om een publiek debat over de kernwapens daar te kunnen houden is dat de regering erkent dat ze er ook liggen. Verder gaat het om de nucleaire paraplu van de Navo. Scheidend directeur-generaal El Baradei van het Internationaal Atoomagentschap heeft meerdere malen gewezen op de hypocrisie van deze nucleaire garantie, vastgelegd in het Strategisch Concept. Handhaving van deze doctrine is een fatale ondermijning van het non-proliferatie regime, die als een boemerang terug zal komen op de toetsingsconferentie van het Non Proliferatie Verdrag volgend jaar. Als het Nederland ernst is met nucleaire ontwapening, dan moet de hele nucleaire strategie en niet alleen de aanwezigheid van de kernwapens in Volkel, aan de orde worden gesteld.

Trouw