Macedonië

De Tweede Kamer zal vandaag een positief besluiten nemen over de door het kabinet voorgestelde deelname aan de operatie ‘Essential Harvest’ in Macedonië.

Ondanks de alom tegenwoordige aarzelingen om in een nieuw wespennest in de Balkan te geraken, lijkt het pleit al beslecht. Desondanks lijkt de kans op een mislukte operatie, met als eindresultaat een nieuw verdeeld protectoraat met etnisch gezuiverde gebieden zoals in Kosovo en Bosnië, zeer groot.
Het is immers duidelijk dat de wapens van de rebellen niet allemaal worden opgegeven. Ze zullen worden verstopt in of buiten Macedonië. Nieuwe wapens (en manschappen) kunnen over de grenzen met Albanië en Kosovo worden aangevoerd. In Macedonië zijn al duidelijke voortekenen van verzet tegen de komst van de NAVO-troepen. Grote aantallen milities en reservisten, die de basis vormen van het verzet, zijn inmiddels bewapend.

Het wantrouwen van de Slavisch-Macedonische bevolking kan ook een politieke blokkade in het parlement tegen de voorgestelde wetswijzigingen ten gunste van de Albanezen tot gevolg hebben. Er is bovendien aan de Albanese kant sprake van een guerrillafractie, het Albanese Nationale Leger, die al heeft aangekondigd dat ze zich niet aan de wapenstilstand zal houden.
Provocaties zijn sowieso niet uitgesloten. Het is ook volstrekt onduidelijk of het gezag van de Macedonische regering hersteld wordt in de momenteel door de rebellen beheerste gebieden. In feite zijn alleen twee lijnen van actie voor de internationale gemeenschap open: zich helemaal terugtrekken uit Macedonië, of er naar streven dat de Macedonische regering en de Albanese rebellen akkoord gaan met een uitbreiding van het mandaat en de komst van een vredesmacht.

Om te verhinderen dat de Macedonische regering munt probeert te slaan uit deze politiek, zou ook tegen haar een wapenembargo moeten worden ingesteld. Omdat de Amerikaanse troepen zich weinig actief hebben getoond in het onderscheppen van de wapentransporten uit Kosovo is het zaak om deze operatie vooral door Europese landen uit te laten voeren. Het huidige plan is gedoemd te mislukken.

Trouw