Een dubbelzinnige vrede in Bosnië

Betekent de overeenkomst over het conflict in het voormalige Joegoslavië die in Dayton is gesloten een definitief keerpunt in deze bloedige burgeroorlog? Veel commentatoren suggereren dat krachtdadig NAVO-optreden heeft geleid tot een ommekeer. Karel Koster analyseert ‘Dayton’ aan de hand van de tekst van de overeenkomst en in het licht van het verloop van de strijd in de afgelopen periode. Lees verder “Een dubbelzinnige vrede in Bosnië”