Pacifisme helpt niet tegen fascist Milosevic

De oorlog in Servië roept herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op. Hoe oordelen de kleinkinderen van de toekomst over hun grootouders nu?

De eis aan Milosevic het verdrag van Rambouillet te ondertekenen betekent voor hem politieke zelfmoord, omdat een vijandelijke krijgsmacht op Joegoslavisch grondgebied zonder verzet wordt toegelaten. De grote vraag is waarom de NAVO-landen de eis zo hebben gesteld en waarom die in feite nog steeds op tafel ligt.

Waarom is er niet een andere vredesmacht voorgesteld, geleid door de OVSE of de VN? Waarom wordt dit nu niet gedaan? Het duurt weken voordat een minimale invasiemacht van minstens 100 000 man ter plekke is om heel Kosovo te bezetten. In die tijd zijn de etnische zuiveringen al lang voltooid. De enige mogelijkheid is om onmiddellijk concessie te doen aan de Joegoslavische regering met als voorwaarde dat de zuiveringsoperaties in Kosovo worden gestaakt. Een mogelijkheid is een aanbod voor een vredesmacht onder VN-leiding met deelname van Russische en NAVO-troepen. Dat biedt tevens de mogelijkheid de Russische diplomatie een kans te geven. Rusland heeft behalve goede relaties met Milosevic namelijk ook de controle over de energieleveranties van Joegoslavië. Voor die medewerking moet een prijs worden betaald, misschien via monetaire ondersteuning of andere hulpprogramma’s.

Trouw