Obama’s kernwapenbeleid

De weergave van het nieuwe Amerikaanse kernwapenbeleid (‘VS dringen rol van kernwapens terug‘, Trouw, 7 april) is wel erg optimistisch. Het beleid is helder in het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS. Dit wordt des te duidelijker uit de in januari ingediende defensiebegroting. Het aangevraagde budget voor de kernwapenactiviteiten van de National Nuclear Security Administration gaat in vergelijking met het lopende jaar met 9,8 procent stijgen. Dat is veel meer dan tijdens de Koude Oorlog werd uitgegeven aan de kernwapeninfrastructuur. Zolang Obama weigert te beloven dat de VS niet als eerste kernwapens inzetten, moet het optimistische beeld toch wat worden bijgesteld.

Trouw