Nucleaire slagkracht

De kop boven het artikel ‘VS staken ontwikkelen kernwapens‘ (Buitenland, 7 april) is wel erg kort door de bocht. Het Amerikaanse beleidsdocument, de Nuclear Posture Review is volstrekt helder in het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS. Het aangevraagde budget voor de kernwapenactiviteiten van de National Nuclear Security Administration gaat in vergelijking met het lopende jaar met 9,8 procent stijgen naar 7 miljard dollar. Dat is veel meer dan het bedrag dat tijdens de Koude Oorlog werd besteed aan de kernwapeninfrastructuur.
De verhoging is niet alleen bedoeld voor het behoud van het kernwapenarsenaal, maar ook het vernieuwen van (delen van) de kernwapens en het bouwen van nieuwe installaties, zoals een fabriek voor de productie van plutoniumkernen. Daarnaast worden nieuwe onderzeeërs, intercontinentale raketten en kruisvluchtwapens met kernkop ook ontworpen en ontwikkeld met het oog op vervanging van de huidige systemen, na 2020.
Gezien het feit dat Obama weigert een beleid in te voeren waarbij de VS niet als eerste kernwapens zullen inzetten, moet het optimistische beeld toch wat worden bijgesteld. Het gaat inderdaad om een aanzienlijke reductie van het aantal kernwapens, maar geenszins om reële stappen naar nucleaire ontwapening.
Dat zou moeten worden vastgelegd in een nieuw verdrag, dat niet zoals de START-verdragen alleen de aantallen beheerst, maar ze ook naar nul reduceert.

de Volkskrant