Obama beperkt gebruik kernwapens

Uw correspondent trok een nogal vergaande conclusie in zijn verslag over het nieuwe Amerikaanse nucleaire beleidsdocument NPR. Hij schrijft dat de VS ‘geen nieuwe kernwapens meer zullen ontwikkelen’.
Helaas klopt dat niet helemaal: het NPR is juist volstrekt helder over het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS – kleiner maar fijner, zogezegd. Lees verder “Obama beperkt gebruik kernwapens”

Ontwapening VS?

Nu een nieuw START-verdrag is ondertekend wordt de indruk gewekt als zouden we op weg zijn naar nucleaire ontwapening. Maar de richtlijnen voor het Amerikaanse nucleaire beleid, de eerder gepresenteerde Nuclear Posture Review, zijn volstrekt helder wat betreft het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS: kleiner maar fijner, zogezegd. Lees verder “Ontwapening VS?”

Nucleaire slagkracht

De kop boven het artikel ‘VS staken ontwikkelen kernwapens‘ (Buitenland, 7 april) is wel erg kort door de bocht. Het Amerikaanse beleidsdocument, de Nuclear Posture Review is volstrekt helder in het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS. Het aangevraagde budget voor de kernwapenactiviteiten van de National Nuclear Security Administration gaat in vergelijking met het lopende jaar met 9,8 procent stijgen naar 7 miljard dollar. Dat is veel meer dan het bedrag dat tijdens de Koude Oorlog werd besteed aan de kernwapeninfrastructuur. Lees verder “Nucleaire slagkracht”

Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”