Ontwapening VS?

Nu een nieuw START-verdrag is ondertekend wordt de indruk gewekt als zouden we op weg zijn naar nucleaire ontwapening. Maar de richtlijnen voor het Amerikaanse nucleaire beleid, de eerder gepresenteerde Nuclear Posture Review, zijn volstrekt helder wat betreft het behouden en moderniseren van de nucleaire slagkracht van de VS: kleiner maar fijner, zogezegd. Lees verder “Ontwapening VS?”

Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”