VS als Lou Lap

Volledige lijsten van alle wapensystemen die momenteel worden geleverd aan onder andere de zuidelijke NAVO-staten zijn, zeker voor wat betreft de Nederlandse wapenexport, moeilijk om aan te komen.

In de VS is men wat genereuzer met gegevens. De Algemene Rekenkamer van het Congres kon dan ook dit voorjaar een aantal interessante lijsten aanleggen waarin de aard en waarde van leveranties van ‘overtollige defensiegoederen voor het buitenland’ op een rijtje worden gezet. Zoals blijkt uit de tabel gaat het om de waarde van goederen die al geleverd zijn of nog geleverd worden aan een zevental landen in de boekhoudjaren 1990-1992. Deze wapensystemen zijn of gratis geleverd als onderdeel van het steunprogramma van de NAVO voor minder ontwikkelde landen, of verkocht onder Amerikaanse wapenexportwetgeving. De aangegeven waarde van de goederen is de som die bij nieuwe aankoop moet worden betaald. In het verslag staat ook een nuttige tabel waarin de Amerikaanse bijdrage aan de wapenwedloop als gevolg van het CFE-verdrag wordt opgesomd. De tabel geeft aan wat tot februari 1993 geleverd is en wat nog onderweg is. In november zullen al deze wapens afgeleverd zijn. Zoals bekend levert ook Nederland wapens aan arme NAVO-landen (Griekenland) in het kader van dit programma.


Bron:
Security Assistance — Excess Defense Articles for Foreign Countries; General Accounting Office; mei 1993; Washington D.C.

VD AMOK