Wie is schuldig aan debacle Srebrenica?

Het grote zondebokkenspel voor het debacle bij Srebrenica is begonnen.

Majoor Planque (Forum, 30 augustus) wees op de verantwoordelijkheid van de politici en ambtenaren voor het meedoen aan het safe havens-beleid. Daaraan mag de rol van de media – waaronder de Volkskrant – worden toegevoegd, die steeds hebben opgeroepen tot een interventiebeleid en het klimaat hebben geschapen voor de politieke besluitvorming van 1993.

Waar kwam die volkomen foute stellingname vandaan dat het uitzenden van blauwhelmen op zichzelf een oplossing was voor de burgeroorlog in Bosnië? Er valt slechts een verklaring voor te vinden: de immense behoefte van de Nederlandse politiek en publieke opinie voor een goede en kwade kant – een mogelijkheid om partij te kunnen kiezen.

In Joegoslavië was en is een burgeroorlog aan de gang, waarbij de VN een poging heeft gedaan om de vrede te handhaven. De hele opinievorming in Nederland was steeds gericht op een operatie die vrede zou afdwingen: dat is een lijn die regelrecht naar deelname aan de oorlog leidt.

De stemmingmakers die hier steeds om hebben gevraagd kunnen nu tevreden zijn. De massale bombardementen op de Bosnische Serviërs zullen wel weer worden toegejuicht als een bijdrage aan de vrede.
Mij lijkt dat een dwaas misverstand: de situatie op de Balkan eist een diplomatieke oplossing. Het gebruik van wapens zal de NAVO slechts verder verstrikken in deze oorlog.

de Volkskrant