Links Forum exit?

Niet voor de eerste keer de afgelopen jaren overweegt een linkse organisatie om ermee te kappen. Aangezien Links Forum het onderwerp van deze opheffingsdiscussie is, zal de in Achter de Zeewering gebruikelijke distantie deze keer achterwege moeten blijven. Mij lijken een paar zaken duidelijk: in een maatschappij waar je doodgegooid wordt met de zegeningen van de zogenaamde vrije markt en een lawine aan mystificaties over maatschappelijke problemen is het van groot belang om de laatste restanten van linkse politiek en datgene wat Benjamin Franklin ooit ‘common sense’ noemde, overeind te houden. Mochten er zich onder de lezers enthousiaste aanhangers van het marktmechanisme bevinden dan zou ik ze willen verwijzen naar een viertal ontwikkelingen.

– De toestand van de VS-maatschappij, waar het vrije spel der maatschappelijke krachten een spoor van vernieling achter zich heeft gelaten voor ongeveer de helft van de bevolking;
– De situatie van de Europese bevolking, die een werkloosheid van vele miljoenen telt voor wie de sociale vangnetten in navolging van de VS systematisch worden weggehaald;
– De ellende onder de Russische bevolking die momenteel de gevolgen ondergaat van de zegeningen van twee jaar ‘vrije markt’-beleid en die zojuist op zeer duidelijke (helaas ook bijzonder gevaarlijke) wijze blijk heeft gegeven van haar afkeur van de aanhangers van dat beleid;
– De immense armoede van het grootste deel van de wereldbevolking die de basis vormt voor toekomstige oorlogen tussen arm en rijk.

De vier ontwikkelingen hebben dit gemeen: de vrije markt stort miljoenen mensen in de armoede en alleen een dwaas of een boef pleit ervoor om dit nieuwe darwinisme de hoeksteen van een politiek beleid te maken. Helaas krijgen zeer veel boeven en dwazen tegenwoordig toegang tot de media: een beetje calculerende opiniemaker komt een heel eind door simpelweg te beweren dat onze problemen opgelost worden als het marktmechanisme zijn werk kan doen. In deze barre tijden moet je van goede huize komen om die mythe te bestrijden en vol te houden dat het zin heeft om te proberen de ‘runaway train’ van de huidige kapitalistische maatschappij enigszins te vertragen (stopzetten is niet aan de orde). Links Forum is een symbool geworden voor diegenen die dit vertragen belangrijk vinden. Het doorbreekt de verstikkende maatschappelijke consensus die GroenLinks nu ook in haar greep heeft. Het bestrijdt het idee als zouden ‘we’ het eens zijn met de onkritische opiniemakers die meer in het versterken van bestaande meningen geïnteresseerd zijn dan in het voeren van een maatschappelijke discussie. Om die reden is het van belang om de club (want dat is het) in stand te houden en het blad te blijven publiceren. Het kan er bij mij niet in dat het niet mogelijk is om een minimale infrastructuur te behouden, zij het voor een kleine linkse vereniging, of in ieder geval een discussieblad. Daar zou ik graag een praktische discussie over zien.

Achter de Zeewering (Nieuwsblad van Links Forum)