Links Forum exit?

Niet voor de eerste keer de afgelopen jaren overweegt een linkse organisatie om ermee te kappen. Aangezien Links Forum het onderwerp van deze opheffingsdiscussie is, zal de in Achter de Zeewering gebruikelijke distantie deze keer achterwege moeten blijven. Mij lijken een paar zaken duidelijk: in een maatschappij waar je doodgegooid wordt met de zegeningen van de zogenaamde vrije markt en een lawine aan mystificaties over maatschappelijke problemen is het van groot belang om de laatste restanten van linkse politiek en datgene wat Benjamin Franklin ooit ‘common sense’ noemde, overeind te houden. Mochten er zich onder de lezers enthousiaste aanhangers van het marktmechanisme bevinden dan zou ik ze willen verwijzen naar een viertal ontwikkelingen. Lees verder “Links Forum exit?”

Twee Naties

In het midden van de vorige eeuw schreef Benjamin Disraeli de politieke roman ‘Sybil’. Daarin gebruikte hij de term ’two nations’, om het rijke en het arme Engeland te beschrijven. Het was die maatschappelijke gespletenheid waar een column van Stephen Sanders in de zaterdagse Volkskrant mij aan herinnerde. Lees verder “Twee Naties”

Interview Karel Koster: “Radicaal-links moet naar rechts worden getrokken”

Door Bert Freriks

Tijdens een etentje raakte ik met Karel, die vanaf de oprichting bij AMOK betrokken is, aan de praat over de situatie waarin radicaal-links zich tegenwoordig bevindt. Een uitspraak van hem intrigeerde me: “Radicaal-links moet naar rechts getrokken worden”. Op dat moment had ik geen tijd om hem daarover door te vragen. Weken later was er op een rustiger plek wat meer tijd om hem te vragen wat hij daar nu precies mee bedoelde. Lees verder “Interview Karel Koster: “Radicaal-links moet naar rechts worden getrokken””