Links Forum exit?

Niet voor de eerste keer de afgelopen jaren overweegt een linkse organisatie om ermee te kappen. Aangezien Links Forum het onderwerp van deze opheffingsdiscussie is, zal de in Achter de Zeewering gebruikelijke distantie deze keer achterwege moeten blijven. Mij lijken een paar zaken duidelijk: in een maatschappij waar je doodgegooid wordt met de zegeningen van de zogenaamde vrije markt en een lawine aan mystificaties over maatschappelijke problemen is het van groot belang om de laatste restanten van linkse politiek en datgene wat Benjamin Franklin ooit ‘common sense’ noemde, overeind te houden. Mochten er zich onder de lezers enthousiaste aanhangers van het marktmechanisme bevinden dan zou ik ze willen verwijzen naar een viertal ontwikkelingen. Lees verder “Links Forum exit?”

Newspeak

Er wordt een nieuwe taal ontwikkeld in de media en we moeten de belangrijkste woorden snel leren om goed te kunnen relativeren. Allerlei universele normen en waarden blijken op verschillende plaatsen iets heel anders te betekenen. Dat is door de berichtgeving over de recente gebeurtenissen in Somalië en Rusland duidelijk geworden. Om lezers en reizigers naar verre streken een beetje op weg te helpen heb ik alvast een provisorische begrippenlijst opgesteld, die vast en zeker kan worden aangevuld. Lees verder “Newspeak”

Irma

De kunst van goede propaganda, zo zei de in dit verband al vaak aangehaalde Dr. Goebbels, zit hem in de herhaling van een idee. Dat gaat zeker op voor alle beeldvorming rondom de ex-Joegoslavische oorlog. Wat is er nodig voor goed menselijk drama? Een slachtoffer, dat zielig moet zijn. Een boosdoener, die de zieligheid heeft veroorzaakt; plus een held, die de eerste kan redden van de tweede. Lees verder “Irma”

Twee Naties

In het midden van de vorige eeuw schreef Benjamin Disraeli de politieke roman ‘Sybil’. Daarin gebruikte hij de term ’two nations’, om het rijke en het arme Engeland te beschrijven. Het was die maatschappelijke gespletenheid waar een column van Stephen Sanders in de zaterdagse Volkskrant mij aan herinnerde. Lees verder “Twee Naties”

De zachte heelmeesters van Nederland

De aanhangers van interventie in het voormalige Joegoslavië beginnen hun zin te krijgen. Langzaam maar zeker wordt de westerse politiek de bloedige burgeroorlog ingetrokken. Beveiligde zones worden ingesteld, de economische oorlogsvoering tegen Servië geïntensiveerd: er wordt zelfs gedreigd met bombardementen (op Bosnische Serviërs) en het bewapenen van de Bosnische regeringstroepen. Lees verder “De zachte heelmeesters van Nederland”

Interview Karel Koster: “Radicaal-links moet naar rechts worden getrokken”

Door Bert Freriks

Tijdens een etentje raakte ik met Karel, die vanaf de oprichting bij AMOK betrokken is, aan de praat over de situatie waarin radicaal-links zich tegenwoordig bevindt. Een uitspraak van hem intrigeerde me: “Radicaal-links moet naar rechts getrokken worden”. Op dat moment had ik geen tijd om hem daarover door te vragen. Weken later was er op een rustiger plek wat meer tijd om hem te vragen wat hij daar nu precies mee bedoelde. Lees verder “Interview Karel Koster: “Radicaal-links moet naar rechts worden getrokken””

De ‘Nieuwe’ Internationale Orde

De Golfoorlog is voorbij. Voor vele mensen in Nederland een reden om opgelucht adem te halen: het deed even pijn maar nu is de dictator weg, de internationale rechtsorde is hersteld, Koeweit bevrijd. Vermoedelijk schuilt achter de opluchting hier en daar een knagend geweten: wat voor velen eerst de eenvoudige verwijdering van een wrede dictator was, blijkt met het verdwijnen van de oorlogsmist een aanzienlijk ingewikkelder kwestie te zijn. Een kwestie die wat betreft de implicaties voor de politieke moraal niet onder doet voor die van het koloniale optreden van Nederland in Indonesië, of de Amerikaanse oorlog in Vietnam, of de Fransen in Algerije. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze interventie en eerdere oorlogen. In de Golf trad het kolonialisme-in-een-nieuw-jasje op tegen een bijzonder smerig regime, en niet tegen een bevrijdingsbeweging. Om de zaken nog wat ingewikkelder te maken: diezelfde dictator genoot brede steun onder grote delen van de bevolking van vele landen in de Derde Wereld, en had zelfs een zekere mate van steun van zijn eigen bevolking. Lees verder “De ‘Nieuwe’ Internationale Orde”