Newspeak

Er wordt een nieuwe taal ontwikkeld in de media en we moeten de belangrijkste woorden snel leren om goed te kunnen relativeren. Allerlei universele normen en waarden blijken op verschillende plaatsen iets heel anders te betekenen. Dat is door de berichtgeving over de recente gebeurtenissen in Somalië en Rusland duidelijk geworden. Om lezers en reizigers naar verre streken een beetje op weg te helpen heb ik alvast een provisorische begrippenlijst opgesteld, die vast en zeker kan worden aangevuld.

– Een parlement dat de grondwet bewaakt in Nederland is de hoeder van de democratie en de rechtsstaat; een parlement dat hetzelfde doet in Rusland is een overblijfsel uit het communistische verleden;
– Een parlement dat zich in Nederland verzet tegen ontbinding, bewaakt de rechtsstaat; in Rusland bedreigt het de vooruitgang;
– Een Russische president die ongrondwettelijk een parlement ontbindt is een democraat;
– Als hij het parlement in puin laat schieten door het leger, bewaakt hij de orde en de vooruitgang naar vrijheid;
– Vrijheid betekent de vrijheid voor ondernemers om miljoenen mensen op straat te zetten, daarin niet gehinderd door lastige wetgevende organen;
– Persvrijheid betekent de vrijheid van de president om de media naar zijn hand te zetten;
– Als in Somalië een Amerikaanse piloot van een gevechtshelikopter wordt neergeschoten, is hij een tragisch oorlogsslachtoffer;
– Een dode Somaliër daarentegen was per definitie een aanhanger van generaal Aidid en daarmee vogelvrij;
– Het bedreigen van hele woonwijken met bombardementen waardoor de bevolking in doodsangst vlucht, is het herstellen van de orde.
– Willekeurige beschietingen van een wijk zijn gerichte acties tegen een krijgsheer;
– Een VN-vredesoperatie betekent dat er oorlog wordt gebracht; iemand die zich daartegen verzet wil dus oorlog.

Deze lijst is niet uitputtend, maar ik weet zeker dat we er een heel eind mee komen. Het valt tegenwoordig niet mee om de nieuwsberichten goed te volgen.

Achter de Zeewering (Nieuwsblad Links Forum)