‘Voedsel voor de Taliban’

Uw artikel over het nieuwe onderzoeksrapport van de Amerikaanse Stanford University en de New York University en over de gevolgen van aanvallen met onbemande vliegtuigen op doelen in Pakistan (Buitenland, 27 september) wijst terecht op de discrepantie tussen de cijfers van de regering Obama over de aantallen burgerdoden en de werkelijkheid, zoals onderzocht door de schrijvers. Lees verder “‘Voedsel voor de Taliban’”

De oorlog in Afghanistan: meer dan opbouw en terrorismebestrijding

Het politieke draagvlak voor de missie in Afghanistan steunt op een strikte definitie van het doel: de deelname aan de ISAF-strijdmacht (International Security Assistance Force van de NAVO) werd gedefinieerd als een ‘wederopbouwmissie’. Dat beperkt het politieke debat. Zo bestaan er voor de Nederlandse politiek formeel geen geopolitieke belangen, maar is slechts sprake van handhaving van de internationale rechtsorde en ‘bestrijding van het terrorisme’. Lees verder “De oorlog in Afghanistan: meer dan opbouw en terrorismebestrijding”