Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”

De Amerikaanse verkiezingen. Lood om oud ijzer in het buitenlandbeleid?

Hoewel de Amerikaanse Democratische partij in de meeste Nederlandse media steevast wordt omschreven als een progressieve partij en de Republikeinse als rechts, valt er wel wat op te merken over die indeling. Zeker op basis van de buitenlandse politiek die de presidentskandidaten voorstaan, kunnen we daar vraagtekens bij zetten. Lees verder “De Amerikaanse verkiezingen. Lood om oud ijzer in het buitenlandbeleid?”

Raketschild in Oost-Europa – opmaat naar een nieuwe koude oorlog

Sinds najaar 2007 onderhandelt de Amerikaanse regering met Polen en Tsjechië over de bouw vaneen antiraketschild in Oost-Europa. Het plan houdt de plaatsing in van tien raketinstallaties in Polen, plus een radarsysteem in Tsjechië dat inkomende raketten moet waarnemen zodat ze kunnen worden neergeschoten. Die Oost-Europese systemen maken deel uit van een veel groter antiraketschild: het zogenaamde National Missile Defense programma. Lees verder “Raketschild in Oost-Europa – opmaat naar een nieuwe koude oorlog”