Waar blijft de Kamer?

In het artikel ‘Een zachte zaak’ (Z, 1 november), over de vervalsingen en verdraaiingen die ons moesten overtuigen dat Irak in het bezit was van massavernietigingswapens die een directe bedreiging waren voor Europa, schrijft Karel Knip: “Aan de slotsom dat de Amerikaanse en Britse regeringen de publieke opinie willens en wetens hebben misleid, valt nauwelijks te ontkomen.” Lees verder “Waar blijft de Kamer?”