Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (BN/DeStem 11-09-2009) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Wat betreft de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag: die zijn wat ingewikkelder dan voorgesteld door de heer Van der Meer, aangehaald in uw artikel. Lees verder “Kernwapens”

Kernwapens VS in Brabant

Het is niet zo vreemd dat er op de open dag op Volkel geen kernwapens te zien waren (Spits van 9 april). Ze liggen namelijk onder de grond, in zogenaamde WS-3 opslagbunkers onder de hangars. En daar mogen alleen Amerikanen bij. Dat hebben we destijds gewoon uit openbare bronnen van de Amerikaanse luchtmacht ontdekt. Volgens de laatste Amerikaanse onderzoeken lagen ze er begin dit jaar nog steeds. Dus Nederland kan nog steeds een nuttige bijdrage leveren aan de nucleaire ontwapening door die atoombommen te verwijderen.

Spits

Dwalende kernwapens

De mysterieuze verplaatsing van zes Amerikaanse kernkoppen

Een incident waarbij een B-52 bommenwerper geladen met zes kruisraketten met kernkoppen dwars over de Verenigde Staten vloog en vervolgens urenlang onbewaakt op een landingsbaan stond leidt momenteel tot verregaande speculaties. Hebben de VS door de geld en energie opslorpende oorlogen in Afghanistan en Irak het onderhoud aan hun kernwapenarsenaal dusdanig verwaarloosd dat de nucleaire veiligheid nu gevaar loopt? Of is er een nog veel duisterder scenario denkbaar? Lees verder “Dwalende kernwapens”

Nucleaire verwoesting

De Poolse onthullingen over de plannen om Nederland nucleair te verwoesten (Trouw ,29 augustus) zijn een grimmige herinnering aan de atoomoorlog waar we allen aan ontsnapt zijn.
Voor de volledigheid is het wellicht nuttig om de lezers eraan te herinneren dat er destijds door de Navo alleen al voor gebruik in Europa een nucleaire slagkracht werd gehandhaafd van duizenden kernkoppen. De op de kaart getoonde verwoestingen door de Warschaupact-legers zouden in Oost-Europa op precies dezelfde wijze zijn uitgevoerd.
In een atoomoorlog zijn er geen winnaars. Des te schrijnender is het dat Nederland momenteel nog steeds een onofficiële kernwapenstaat is, die piloten opleidt en vliegtuigen beschikbaar houdt om kernwapens, opgeslagen op de luchtmachtbasis Volkel, in te zetten. Wellicht een punt voor de aanstaande verkiezingen.

Trouw

Verwijder VS-kernwapens op vliegbasis Volkel

J.H. Sampiemon wijst terecht (NRC Handelsblad, 25 maart) op de noodzaak van het volledig naleven van het nucleaire Non-proliferatie verdrag. Behalve optreden tegen de verspreiding van kernwapens, moeten ook daadwerkelijke stappen naar nucleaire ontwapening worden genomen. In dat licht bezien is het uiterst merkwaardig dat er nog steeds Amerikaanse kernwapens liggen op Nederlandse bodem, op de vliegbasis Volkel. Nederlandse piloten en Nederlandse vliegtuigen worden gereedgehouden om die kernwapens in tijd van oorlog te gebruiken, dit in het kader van het nucleaire beleid van de NAVO. Wordt het niet eens tijd om die kernwapens te verwijderen en af te stappen van het nucleaire beleid? Dat zou de formele status van Nederland als ‘niet-kernwapenstaat’ tijdens de komende toetsingsconferentie van het Non-proliferatie verdrag in New York, aanzienlijk geloofwaardiger maken.

NRC