Kernwapens

Op 26 november schreef Jan van Benthem over de nucleaire ontwapeningsoproep van de vier Nederlandse ministers van staat. Minister Verhagen verklaarde afgelopen woensdag in de Kamer dat hij de verklaring beschouwde als ondersteuning van zijn beleid. Hij had immers zelf al een oproep gedaan voor nucleaire ontwapening. Lees verder “Kernwapens”

Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (De Gelderlander 11 september) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Zo wordt de kwestie van de legaliteit van het kernwapen niet genoemd. Al in 1996 concludeerde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat bedreiging of het gebruik van kernwapens in strijd is met de regels van internationaal recht. Lees verder “Kernwapens”

Kernwapens

In het stuk van Joep Trommelen (BN/DeStem 11-09-2009) over de kernwapentaak van Nederland ontbreken een paar essentiële zaken. Wat betreft de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag: die zijn wat ingewikkelder dan voorgesteld door de heer Van der Meer, aangehaald in uw artikel. Lees verder “Kernwapens”

Capitulatie Japan

Aan de analyse van de Japanse beraadslagingen na de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki (nrc.next, 7 augustus) valt nog een relevante factor toe te voegen. In 1945 was de Japanse oorlogseconomie grotendeels tot stilstand gebracht. Dat was gebeurd door het luchtoffensief (de brandbombardementen op bijna alle belangrijke steden) plus een uitermate succesvolle onderzeebootcampagne tegen de aanvoerlijnen, van levensbelang voor de Japanse industrie. Lees verder “Capitulatie Japan”

Kernwapens VS in Brabant

Het is niet zo vreemd dat er op de open dag op Volkel geen kernwapens te zien waren (Spits van 9 april). Ze liggen namelijk onder de grond, in zogenaamde WS-3 opslagbunkers onder de hangars. En daar mogen alleen Amerikanen bij. Dat hebben we destijds gewoon uit openbare bronnen van de Amerikaanse luchtmacht ontdekt. Volgens de laatste Amerikaanse onderzoeken lagen ze er begin dit jaar nog steeds. Dus Nederland kan nog steeds een nuttige bijdrage leveren aan de nucleaire ontwapening door die atoombommen te verwijderen.

Spits

Time for change?

Zal er onder president Obama een beleid van nucleaire ontwapening worden ingezet? Sommige delen van de vredesbeweging lijken dit als vanzelfsprekend te beschouwen. Ten slotte heeft een aantal belangrijke Amerikaanse politici gepleit voor een dergelijk beleid. Maar de stappen die tot nog toe zijn genomen illustreren weer eens de problematische verhouding tussen einddoelen en praktische beleidsstappen. Niet het minste probleem is dat van het ‘na u’ principe, dat erop neerkomt dat iedereen voor nucleaire ontwapening is, mits de ander als eerste de stappen onderneemt. Lees verder “Time for change?”

Dwalende kernwapens

De mysterieuze verplaatsing van zes Amerikaanse kernkoppen

Een incident waarbij een B-52 bommenwerper geladen met zes kruisraketten met kernkoppen dwars over de Verenigde Staten vloog en vervolgens urenlang onbewaakt op een landingsbaan stond leidt momenteel tot verregaande speculaties. Hebben de VS door de geld en energie opslorpende oorlogen in Afghanistan en Irak het onderhoud aan hun kernwapenarsenaal dusdanig verwaarloosd dat de nucleaire veiligheid nu gevaar loopt? Of is er een nog veel duisterder scenario denkbaar? Lees verder “Dwalende kernwapens”