Een dubbelzinnige vrede in Bosnië

Betekent de overeenkomst over het conflict in het voormalige Joegoslavië die in Dayton is gesloten een definitief keerpunt in deze bloedige burgeroorlog? Veel commentatoren suggereren dat krachtdadig NAVO-optreden heeft geleid tot een ommekeer. Karel Koster analyseert ‘Dayton’ aan de hand van de tekst van de overeenkomst en in het licht van het verloop van de strijd in de afgelopen periode. Lees verder “Een dubbelzinnige vrede in Bosnië”

Irma

De kunst van goede propaganda, zo zei de in dit verband al vaak aangehaalde Dr. Goebbels, zit hem in de herhaling van een idee. Dat gaat zeker op voor alle beeldvorming rondom de ex-Joegoslavische oorlog. Wat is er nodig voor goed menselijk drama? Een slachtoffer, dat zielig moet zijn. Een boosdoener, die de zieligheid heeft veroorzaakt; plus een held, die de eerste kan redden van de tweede. Lees verder “Irma”

De zachte heelmeesters van Nederland

De aanhangers van interventie in het voormalige Joegoslavië beginnen hun zin te krijgen. Langzaam maar zeker wordt de westerse politiek de bloedige burgeroorlog ingetrokken. Beveiligde zones worden ingesteld, de economische oorlogsvoering tegen Servië geïntensiveerd: er wordt zelfs gedreigd met bombardementen (op Bosnische Serviërs) en het bewapenen van de Bosnische regeringstroepen. Lees verder “De zachte heelmeesters van Nederland”